carpclife_logo.gif

 

top_home.gif

top_login.gif

top_credit.gif

top_cart.gif

top_buy.gif

to_mypage.gif

top_guestcenter.gif

질문과 답변 사진갤러리 |  견적문의 |  FAQ     

찾아오시는길

무통장입금안내

블랙쉴드 보안서버

 
 
LCD모니터 DIY > LCD 패널 > 7인치 이하 (3.5"~7")
 
 
7인치 이하 (3.5"~7")(6)
8인치 (8"~8.9")(9)
9인치 (9"~9.7")(4)
10인치 (10.1"~10.6")(26)
11인치 (11.1"~11.6")(7)
12인치 (12.1")(19)
13인치 (13.3")(15)
14인치 (14"~14.1")(21)
15인치 (15"~15.6")(27)
16인치 (16"~16.4")(4)
17인치 (17"~17.3")(9)
18인치 (18"~18.4")(1)
19인치 이상 (19"~ )(1)
대형인치 (26"~52")(0)
 
 
총 6건 정렬 : [가격] [제품명] [제조사]
 
 
7 인치 LCD (히다찌 TX18D11VMICAA~16V) [리싸이클]
58,000원
 
 
 
7인치 LCD LED방식 백라이트 ( 이노룩스 AT070TN83 V.1) 800*480
69,000원
 
 
 
7인치 와이드 1024x600 LED (CPT CLAA070NA01CT) 터치패널 포함
168,000원
 
 
 
7인치 와이드 LED (CPT CLAA070LC0ACW)신형패널
77,000원
 
 
 
 
5.7인치 640x480 LCD LED방식 백라이트 (CPT CLAA057VA01CW) (품절)
130,000원
 
 
 
5.7인치 640x480 LCD LED방식 백라이트 터치스크린 (CPT CLAA057VA01CW) (품절)
151,000원
 
 

bottom_left.gif

bottom_company.gif

bottom_coop.gif

bottom_use.gif

bottom_personal.gif

bottom_right.gif